Tracking image

Grupa ENERGA

Grupa ENERGA www.energa.pl

Głównymi obszarami jej działalności są: wytwarzanie, obrót i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła. ENERGA dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 193 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 24 TWh energii rocznie.

Grupa ENERGA dzięki 47 własnym elektrowniom wodnym i licznym farmom wiatrowym przyłączonym do jej sieci jest liderem dostaw energii ze źródeł odnawialnych (do sieci ENERGI przyłączone są odnawialne źródła o łącznej mocy ponad 1500 MW). Zielona energia to ponad 16 procent prądu dostarczanego klientom firmy. Natomiast udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej Grupy wynosi ponad 28 proc.

Innowacyjne i proekologiczne działania przynoszą Grupie ENERGA efekty w postaci wielu wyróżnień. Grupa jest laureatem Nagrody Prezydenta RP w kategorii Zielona Gospodarka 2012. Spółka zdobyła także tytuł Marki Wysokiej Reputacji PremiumBrand 2012. Wcześniej została uhonorowana przez BCC złotą statuetką Lidera Polskiego Biznesu czy nagrodą Green Excellence za najwyższe standardy ekologiczności. Marka ENERGA znajduje się także wśród European Trusted Brands 2010 jako jedna z „eko-marek” najbardziej budzących zaufanie.

Nasze wartości to:
Efektywność, Ekonomia, Ekologia

Wzrastające zapotrzebowanie na energię wymusza potrzebę poszukiwania i wykorzystywania rozwiązań i technologii, które umożliwiają optymalizację kosztów przy jednoczesnej dbałości o środowisko. W odpowiedzi na te właśnie oczekiwanie powstało Smart Eco, które otwiera zupełnie nowe możliwości.

  • Efektywność

To rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Innymi słowy to pewność, iż wykorzystujemy cały potencjał tkwiący w technologii z której korzystamy zakupionej po jak najniższej cenie. Już dziś zadbaj o swój budżet i środowisko, zamawiając Audyt Energetyczny. Narzędzie które pozwoli określić, gdzie jest możliwość uzyskania większej EFEKTYWNOŚCI.

  • Ekonomia

Nasze działania i rozwiązania pozwalają zatroszczyć się o Twój budżet. Dbamy o optymalizację wydatków na energię, koszty inwestycji w OZE, poszukujemy oszczędności tam gdzie to tylko możliwe. Szczególnie ważnym udogodnieniem jest wprowadzenie możliwości Rozliczeń Rzeczywistych oraz pre-paidowych dla odbiorców indywidualnych.

  • Ekologia

Ekologia to myślenie przez pryzmat przyszłości. To w jaki sposób dziś zadbamy o środowisko naturalne, zadecyduje o jakości naszego życia przez wiele pokoleń. Dziś, nie tylko dbamy o naturę, ale również potrafimy wykorzystywać jej potencjał do wytwarzania czystej energii bez negatywnego wpływu na środowisko. Proponujemy szereg rozwiązań, które umożliwiają implementację najnowszych rozwiązań z dziedziny Odnawialnych Źródeł Energii.

Ekologiczna, efektywna i ekonomiczna – taka, dzięki szybkiemu rozwojowi i nowym technologiom, jest nowoczesna energetyka.

Wiadomości

Co nowego w świecie Gutka?

Social media

Nasze profile w internecie